Csapatépítés

Kinek szól, kinek hasznos a csapatépítés?

Mindenkinek, akit a nyitottság és célorientáltság jellemez.

Csapatépítő programjaink segítik a résztvevőket személyes, üzleti kapcsolataik fejlesztésében, így egyszerre szolgálják az egyén és az általa képviselt cég érdekeit. A tréningek pozitív hatásai hosszú távon megmaradnak, kis-,  közép- és nagy- vállalatoknak, szervezeteknek egyaránt ajánljuk.

Mire jó a csapatépítés?

A program célkitűzése, hogy az adott cég versenyképességét, piaci hatékonyságát és eredményeit növelje. Az egyre kiélezettebb piaci versenyben csupán a célokért közösen, teljes erőbedobással küzdő, hatékonyan működő csapatok lehetnek sikeresek! A tréningeinken való résztvétel több területen is segítheti a munkatársakat abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból mindennapi munkájuk során:

•    Együttműködés hatékony formáinak elsajátítása.
•    Hatékony kommunikáció fejlesztése (információ fogadás, átadás hatékonyságának növelése).
•    Stresszhelyzetek kezelése, önbizalom fejlesztése.
•    Önkontroll fejlesztése.
•    Az egyéni képességek összehangolásának képessége a közös cél érdekében.
•    Az egymásra utaltság tapasztalása, a bizalom erősítése a munkatársakban.
•    Memóriafejlesztés, önmagunk és mások motiválása.
•    A céggel szembeni lojalitás erősítése.
•    Egymás munkájának értékelése.
•    Fogékonyság az újra.

Módszere:

„A tapasztalati tanulás”, melyben a speciális feladatsor végrehajtása nyomán a megszerzett élmények feldolgozásával rögzíti, erősíti meg az elérni kívánt hatást.

A speciális feladatsorhoz természetesen speciális személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk:

Professzionális gépparkunk
(lovak, vadászkocsi, téli , nyári extrém sporteszközök, stb.)
felhasználásával, technikailag és módszertanilag képzett trénereink segítségével akár bel-, akár külföldön vállaljuk csapatépítő programok szervezését, lebonyolítását.

Óvodai, iskolai kirándulások szervezése:

A napirendbe rugalmasan beilleszthető, évközi és év végi kirándulások lebonyolításának minden kelléke megtalálható a  Monte Vigo Szabadidő Centrumban.

Mit ajánlunk?

Olyan, gyermekeknek, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt élményt nyújtó lehetőségeket, melyben a természeti, társadalmi, technikai környezet egymásra hatásának vizsgálata lehetővé teszi az annyira  fontos környezetvédelmi nevelést- kissé másként.

Rendeljék meg komplex környezeti nevelési programunkat!
Bővebb felvilágosításért hívja az alábbi számot:
+36 30-960-9533 (Huszár Gábor)

A környezeti nevelés a Nemzeti Alaptantervben mindig kiemelt fontosságú volt. Mostanra, felgyorsult világunk „lekövetéseként” hangsúlyosabban jelenik meg a technikai nevelés, mint számos képesség fejlesztésének alapköve:

•    a rugalmas gondolkodás,
•    a kommunikációs készség,
•    a konstruktív életvezetési képesség,
•    a tanulékonyság,
•    az önszabályozó képesség,
•    a felelősségtudat,
•    a problémamegoldó- és kezelő képesség,
•    a kezdeményező készség,
•    a kreativitás,
•    a rendszerelemzési, rendszerdiagnosztikai képesség,
•    a történeti látásmód fejlesztése.

Komplex környezeti nevelési programunkkal változatos feltételek biztosítása mellett (lovak, fogatolás) olyan alapvető kompetenciák kialakítása válik lehetővé, melyekkel meggyőződésünk szerint eredményesebben készíthetőek fel gyermekeink az iskolára, az életre.